Responsive Web Applications

Quality Bytes מיישמת את השילוב המנצח של פיתוח יישומי Web ופיתוח של מערכות שדורשות קלט נתונים עשיר ואינטרקטיבי.

HTML5

בין אם מדובר ביישום HTML5 או יישום דפים דינמיים מבוססי HTML5, אנחנו שולטים במיומנויות הדרושות ובסביבות הפיתוח כדי לספק יישומים חיים, עשירים ו100% מתפקדים.

אבטחת מידע

הצוות שלנו מנוסה בעבודה בסביבות מוקשחות בהן למפתחים אין גישה למערכות הייצור. צוות התשתיות שלנו מקים סביבות בעלות 3 ו-4 שכבות שרתים - לפי דרישות הפרוייקט.

הקוד מפותח באמצעות כלי בקרת קוד המקור הנפוצים כיום - GIT ו-SVN. צוות הפיתוח - הן של ה-Front End והן של ה-Back End מקבל תדרוכי אבטחה יומיים על מפגעי אבטחה וניצול לרעה.

תשתית קוד-מקור פתוח

אנחנו משתמשים באיזון מנצח של קוד מקור ורכיבים מסחריים. האיזון הזה הוא שמאפשר לתהליך הפיתוח שלנו להיות מהיר כפי שהוא בעוד שממשק המשתמש מעוצב ברמה מרשימה.

חדשות