דואר בענן

הגדרת Outlook 2016 מול mail@cloud EX דרך HTTP MAPI

Submitted by iaaron on Wed, 01/31/2018 - 18:48

כללי

מדריך זה עוסק בחיבור לשירות ה-Hosted Exchange של Quality Bytes. מדריך זה יעסוק בהגדרה אוטומטית דרך AutoDiscover של חיבור MAPI over HTTP. צילומי המסך וההנחיות הן של לקוח Outlook 2016 באנגלית.

הגדרות

ראשית יש להגיע להוספת החשבון. הוספת החשבון מופיעה כאשר מגדירים את Exchange בפעם הראשונה או כאשר ניגשים להגדרות "Mail" בלוח הבקרה (Control Panel).

יש ללחוץ על EMail Accounts.

הגדרת Outlook 2013 מול mail@cloud EX דרך RPC over HTTP

Submitted by iaaron on Wed, 12/20/2017 - 10:08

כללי

מדריך זה עוסק בחיבור לשירות ה-Hosted Exchange של Quality Bytes. מדריך זה יעסוק בהגדרה ידנית של חיבור RPC over HTTP. צילומי המסך וההנחיות הן של לקוח Outlook 2013 באנגלית. ממשק ההגדרה נשאר כמעט זהה מ-Outlook 2007 ועד 2013 ולכן מרבית ההגדרות רלוונטיות גם לגרסאות האחרות. לגרסה 2016 ישנו מדריך אחר.

הגדרות

ראשית יש להגיע להוספת החשבון. הוספת החשבון מופיעה כאשר מגדירים את Exchange בפעם הראשונה או כאשר ניגשים להגדרות "Mail" בלוח הבקרה (Control Panel).

חדשות