ניופאן

בניופאן מותקנת מערכת מרכזיית IP, וכן, מערכת אבטחת מידע ServerXpress

חדשות