קבוצת הארגז

בקבוצת הארגז מותקנת מערכת אבטחת מידע ServerXpress, וכן, מערכת מרכזיית IP.

חדשות