חדש! שירות SIP Trunk להוזלת עלויות שיחה

Quality Bytes השיקה שירות SIP Trunk חדש המאפשר להחליף את הקו הקיים בקווי SIP המגיעים מתשתית הענן של החברה. באופן זה ניתן להוזיל בעשרות אחוזים את עלויות השיחה ולהפסיק לשלם עלויות תחזוקה ותשלומים מיותרים אחרים.

  • עלות שיחה זולה בעשרות אחוזים מבזק והמפעילים הגדולים האחרים
  • ללא דמי מנוי חדשיים*
  • ללא מגבלת מינימום למספר הקווים

אודות השירות

שירות ה-SIP Trunk מיועד לבעלי מרכזיות ומחליף את קו ה"בזק" (הקו למפעיל הפנים-ארצי דרכו יוצאות שיחות לארץ ולחו"ל). השירות מסופק דרך האינטרנט או דרך קווי תמסורת ייעודיים כדי להימנע מהעברת השיחות דרך האינטרנט. תשתית הענן של Quality Bytes מבוססת על נוכחות מרובת אתרים עם זמינות של 99.9999%.

תשתית הענן מאפשרת ל-Quality Bytes להציע פתרונות מתקדמים וייחודיים מעבר להוצאת השיחות:

  • הצפנת השיחות
  • הקלטת השיחות ושמיעה דרך האינטרנט
  • בקרה ומניעת גניבת שיחות - ניהול סיכונים
  • שירותי פקס
  • שירותי SMS

 לפרטים נוספים על שירות ה-SIP Trunk


* החל מ-10,000 דקות שיחה יוצאות בחודש

חדשות