Skip to main content
on 29 Dec 2020 1:34 PM

מערכת Mail2Fax מאפשרת לשלוח הודעות מייל שמתורגם להודעות פקס.

השירות הוא מתוך הענן של קאווליטי בייטס תוכנה.

המערכת תומכת בכל רשימות הצרופות לרבות PDF, WORD, TIFF, HTML.

ניתן לשלוח גם דף מקדים כולל לוגו חברה וחתימות.

המערכת מיועדת לחברות קטנות/גדולות אשר שולחות פקסים באופן שוטף ואינן רוצות לתחזק שרת פקסים אצלן.

המערכת חוסכת עלויות של כ"א מקצועי בחברה, כל השירות ניתן ע"י קוואליטי בייטס.

המערכת לא מגבילה את מספר הפקסים שנשלחים.

עלות המערכת נגזרת מכמות הדפים הנשלחים כאשר המינימום החודשי הוא 500 דפים.